Sürdürülebilirlik

Polat Pencere Sürdürülebilirlik İçin Çalışıyor…

Türkiye’nin öncü PVC profil üreticilerinden Polat Pencere , kurşun içermeyen ürünleri ile %100 geri dönüşümlü ve çevreye duyarlı ürünler üretiyor. Daha yaşanabilir bir dünya için önemli yatırımlar yapan Polat Pencere , çevre ve insan sağlığına yönelik geliştirdiği ürünlerle sektörde bir adım daha öne çıkıyor

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çevreye duyarlı üretim gerçekleştirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak sürdürülebilir bir yaşam için oldukça önemli. Günümüz şartlarında pek çok zararlı maddeye maruz kaldığımız bugünlerde, PVC profil imalatında belli kriterler göz önünde bulunduruluyor. Tek başına kullanılabilen bir hammadde olmayan PVC, endüstriyel katkı malzemeleriyle birlikte kullanıma hazır hale getiriliyor.

2015 yılında Avrupa ülkelerinin tamamlamakla yükümlü olduğu çalışmaları, insan ve çevreye olan duyarlılığı nedeniyle kısa bir sürede tamamlayan Polat Pencere , çocuklar için daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir yaşam hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda 2004 yılında %100 geri dönüşümlü TPE conta kullanımı ile çevreye duyarlı üretim gerçekleştiren Polat Pencere , üretimini gerçekleştirdiği hiçbir ürününde kurşun ve benzeri ağır metalleri kullanmıyor. Yenilikçi ve öncü yapısıyla gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı hedefleyen Polat Pencere , çevre dostu kalsiyum- çinko stabilizan ile profil üretimi geçekleştiriyor.

Polat Pencere , PVC pencere ve kapı profilleri için EPD (Environmental Product Declaration – Çevresel Ürün Beyanı) belgesine sahiptir. EPD (Environmental Product Declaration – Çevresel Ürün Beyanı), bir ürünün veya hizmetin çevre performansını ISO 14040 standardı çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre (hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu) nicel olarak değerlendiren ve beyan eden deklarasyonlardır.

Polat Pencere , dünyada 31 ülkede kullanılan, “Sanayi Sorumluluğu”nun bir göstergesi olarak ekonomik işletmelerin çevreyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerini tüketicilere duyurmanın önemli bir aracı olan “Yeşil Nokta” marka kullanıcısıdır. Yeşil Nokta, piyasaya süren konumundaki ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına gelmektedir.